8

Panel kontrolli i dedikuar

Panel kontrolli i dedikuar për aplikacionin “Mjedisi im”
ku, të gjitha raportimet e dërguara monitorohen me
pëgjegjësi të lartë dhe në kohë reale nga dërgimi
nga operatorët e Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit
dhe Pyjeve.